Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski - kierunki i polityka przestrzenna 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski - kierunki i polityka przestrzenna

 

Liczba odwiedzin : 6751
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2013-10-18 11:10:59
Czas publikacji: 2013-10-18 11:10:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak