Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

Zarządzenie Nr 63/2016

 

Zarządzenie  Nr  63/2016

BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 07.03.2016 roku

w sprawie wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Sokołów Podlaski

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2014 r. poz. 1446) oraz opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak DS.5133.8.1.2016.ZSA z dnia 04.03.2016 r.

 zarządzam, co następuje:

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Miasta Sokołów Podlaski dokonuje się następujących zmian:

- W załączniku do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  z dnia 5 lutego 2014r. „ Zabytki nieruchome wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sokołów Podlaski”  skreśla się poz. Nr 71: Budynek mieszkalny przy ul. Repkowskiej 62 w Sokołowie Podlaskim i wyłącza się  kartę adresową z Gminnej Ewidencji Zabytków w/w obiektu.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Załącznik do Zarządzenia po wykreśleniu.pdf

Data: 2016-03-09 15:20:00 Rozmiar: 264.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 382
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Marta Leśniczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Leśniczuk
Czas wytworzenia: 2016-03-09 15:11:26
Czas publikacji: 2016-03-09 15:32:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak