Struktura organizacyjna i dane kontakowe 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Sokołów Podlaski i dane kontaktowe

 

Kierownictwo:

Burmistrz Miasta: Bogusław Karakula

Zastępca Burmistrza

Sekretarz Miasta: Maria Truszkowska

Skarbnik Miasta: Maria Grądzka


Wydział Organizacyjny:

 • obsługa Sekretariatu Urzędu
 • obsługa kancelarii ogólnej: tel. 25 7817500, fax 7817508, email: um@sokolowpodl.pl
 • obsługa Rady Miejskiej i kadr: tel. 25 7817516
 • organizacyjne i kancelarii tajnej: tel. 25 7817517, email: m.romanczuk@sokolowpodl.pl
 • promocja, rozwój i informacja: tel. 25 7817518, email: promocja@sokolowpodl.pl
 • obsługa informatyczna: tel. 25 7817580

Wydział Finansowo - Budżetowy:

 • Naczelnik Wydziału: tel. 25 7817537, email: e.hermanowicz@sokolowpodl.pl
 • wymiar podatków: tel. 25 781534
 • księgowości podatkowej i windykacji: tel. 25 781535
 • księgowości i statystyki budżetowej oraz płac: tel. 25 7817533
 • kontroli zarządczej: tel. 25 7817532
 • obsługa kasowo-bankowa budżetu: tel. 25 7817505

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:

 • Naczelnik Wydziału: tel. 25 7817541
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych: tel. 25 7817542
 • działalności gospodarczej: tel. 25 7817543
 • oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia: tel. 25 7817544

Wydział Inwestycji i Dróg:

 • Naczelnik Wydziału: tel. 25 7817552, email: k.goral@sokolowpodl.pl
 • inwestycji i remontów: tel. 25 7817552
 • dróg: tel. 25 7817552

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Naczelnik Wydziału: tel. 25 7817551
 • komunalnych zasobów mieszkaniowych: tel. 25 7817557
 • ochrony środowiska: tel. 25 7817554
 • gospodarki komunalnej: tel. 25 7817556

Wydział Funduszy:

 • Naczelnik Wydziału: tel. 25 7817561, email: d.flisiuk@sokolowpodl.pl
 • pozyskiwania funduszy i dotacji zewnętrznych: tel. 25 7817563
 • rozliczania funduszy i dotacji zewnętrznych: tel. 25 7817563

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Kierownik: tel. 25 7817571
 • Zastępcy Kierownika ds. akt stanu cywilnego: tel. 25 7817572

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • profilaktyka uzależnień - Pełnomocnik: tel. 25 7872257, email: orpa@sokolowpodl.pl
 • terapeuta
 • organizacyjno-administracyjne

Samodzielne stanowiska pracy:

 • Samodzielne stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: tel. 25 7817528
 • Samodzielne stanowisko d/s planowania przestrzennego: tel. 25 7817527
 • Samodzielne stanowisko d/s mienia komunalnego i rolnictwa: tel. 25 7817526, email: mk@sokolowpodl.pl
 • Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych: tel. 25 7817562
 • Radca prawny: tel. 25 7817525

Stanowiska obsługi:

 • kierowca
 • robotnik gospodarczy
 • woźny
 

Liczba odwiedzin : 5039
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2016-03-10 09:28:38
Czas publikacji: 2016-03-10 11:26:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak