Sprawozdania za 2015 rok 

 

 

 

Załączniki

Rb-28S_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 942.27k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 95.4k Format: .pdf Pobierz

Rb-PDP_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 155.96k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 263.15k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_2015_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 353.63k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków miasta w roku 2015

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 279.45k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 Dotacje celowe

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 186.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków wydzielonych jednostek budżetowych

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 194.45k Format: .pdf Pobierz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 218.04k Format: .pdf Pobierz

Dochody Miasta w roku 2015

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 386.1k Format: .pdf Pobierz

Planu dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie umów

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 349.97k Format: .pdf Pobierz

Przychody i Rozchody budżetu miasta na rok 2015 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 310.22k Format: .pdf Pobierz

Objaśnienia do sprawozdania za 2015 rok

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 518.3k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2018-04-05 11:20:00 Rozmiar: 161.78k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Grądzka
Czas wytworzenia: 2018-04-05 11:20:00
Czas publikacji: 2018-04-05 11:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak