Sprawozdania za 2016 rok 

 

 

 

Załączniki

Rb-Z_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 105.28k Format: .pdf Pobierz

Rb-PDP_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 151.54k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 175.31k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 265.83k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_31_12_2016.pdf

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 772.26k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów i wydatków miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w roku 2016

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 258.5k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków wydzielonych jednostek budżetowych

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 194.44k Format: .pdf Pobierz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 214.67k Format: .pdf Pobierz

Dochody Miasta w roku 2016

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 384.03k Format: .pdf Pobierz

Planu dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie umów

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 348.72k Format: .pdf Pobierz

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 309.14k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków miasta w roku 2016

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 370.65k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 185.65k Format: .pdf Pobierz

Objaśnienia do sprawozdania za 2016 rok

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 604.71k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2018-04-05 11:40:38 Rozmiar: 157.55k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Grądzka
Czas wytworzenia: 2018-04-05 11:40:38
Czas publikacji: 2018-04-05 11:40:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak