Sprawozdania za 2017 rok 

 

 

 

Załączniki

Rb-28S_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 800.23k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 264.68k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 176.02k Format: .pdf Pobierz

Rb-PDP_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 150.98k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_2017_12_31.pdf

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 106.13k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków miasta w roku 2017

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 279.76k Format: .pdf Pobierz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 216.06k Format: .pdf Pobierz

Dochody Miasta w roku 2017

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 385.01k Format: .pdf Pobierz

Planu dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie umów

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 349.41k Format: .pdf Pobierz

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2017 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 310.05k Format: .pdf Pobierz

Tabela nr 6 Plan dochodów i wydatków miasta na realizację programów: przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 272.29k Format: .pdf Pobierz

Tabela nr 7 Plan dochodów i wydatków miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w roku 2018

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 199.07k Format: .pdf Pobierz

Objaśnienia do sprawozdania za 2017 rok

Data: 2018-04-05 11:51:36 Rozmiar: 556.42k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2018-04-19 13:58:28 Rozmiar: 179.46k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Grądzka
Czas wytworzenia: 2018-04-05 11:51:36
Czas publikacji: 2018-04-19 13:58:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak