Dokumenty 2018 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr Si.21.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Sokołów Podlaski na rok 2018

Data: 2018-04-05 12:04:43 Rozmiar: 64.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Si.22.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sokołów Podlaski, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035

Data: 2018-04-05 12:04:43 Rozmiar: 113.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/174/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Data: 2018-04-05 12:04:43 Rozmiar: 99.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/172/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035

Data: 2018-04-05 12:04:43 Rozmiar: 1.75M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Si.179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii wydanej na wniosek Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego

Data: 2018-04-20 09:31:29 Rozmiar: 138.58k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_2018_06_30.pdf

Data: 2018-09-11 13:25:14 Rozmiar: 265.85k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_2018_06_30.pdf

Data: 2018-09-11 13:25:14 Rozmiar: 202.34k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_2018_06_30.pdf

Data: 2018-09-11 13:25:14 Rozmiar: 103.14k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_2018_06_30.pdf

Data: 2018-09-11 13:25:14 Rozmiar: 803.66k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_2018_06_30.pdf

Data: 2018-09-11 13:25:14 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Zadłużenie i zobowiązania na dzień 30 września 2018

Data: 2018-10-05 09:10:14 Rozmiar: 109.2k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Grądzka
Czas wytworzenia: 2018-04-05 12:04:43
Czas publikacji: 2018-10-05 09:10:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak