Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - jedyną możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru poprzez, przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia.

 

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na portalu Emp@tia, co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na formularzu RKZ-1 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek (lokal), przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy, wymagań przeciwpożarowych,
  2. decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek (lokal), przeznaczony na żłobek, wymagań sanitarno-lokalowych i określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku (w przypadku rejestru żłobków) lub pozytywną opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta miasta (w przypadku klubu dziecięcego),
  3. w przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną -zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w mieście Sokołów Podlaski opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł). Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. Nr 84124027151111000032726046.
 

Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Błoński
Czas wytworzenia: 2018-12-19 10:09:07
Czas publikacji: 2018-12-20 14:32:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak