Wprowadzanie zmian do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w przypadku zmian danych lub informacji zawartych w rejestrze - podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany  za pośrednictwem, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w terminie do:

 

1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organu prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

  • nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  • numeru NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  • miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  • informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  • zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym,
  • informacji czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru, w tym przede wszystkim zmian:

  • godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego,
  • adresu poczty elektronicznej i nr telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
  • liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego,
  • wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

Wniosek o zmianę należy złożyć na formularzu RKZ-2 - informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków/klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów, poprzez portal Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0).

 

Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Błoński
Czas wytworzenia: 2018-12-19 10:11:34
Czas publikacji: 2018-12-20 14:30:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak