Uchwała Nr IV/11/2018 

 

Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2019.

 

 

Załączniki

4_11_2018 Tabela Nr 1 Plan dochodów na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 640k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 1a Plan dochodów na 2019r. - podział na bieżące i majątkowe.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 902.45k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 2 Plan wydatków na 2019r..pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 2a Plan wydatków na rok 2019 - szczegóły.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 2.15M Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 3 przychody i rozchody na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 49.65k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 4 plan dotacji na zadania zlecone i realiz. na podst. umów.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 130.34k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 5 Wydatki na zadania zlecone.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 186.22k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 6 Zadania inwestycyjne na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 172.92k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdział. narkomanii i alkoholizmowi.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 81.7k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Tabela Nr 7 Dochody i wydatki z tyt. opłat za gosp. odpadami komunal..pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 43.6k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Załącznik Nr 1 Dotacje celowe.pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 63.45k Format: .pdf Pobierz

4_11_2018 Załącznik Nr 2 Plan przychodów i wydatków zakł. budżet. oraz rachunków wydzielonych jedn. budżet..pdf

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 63.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/11/2018

Data: 2019-01-14 09:06:26 Rozmiar: 131.12k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Kalata
Czas wytworzenia: 2019-01-14 09:06:26
Czas publikacji: 2019-01-14 09:06:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak