Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności:

2018-12-20 14:32:48
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - jedyną możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru poprzez, przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia.

2018-12-20 14:32:27
Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w przypadku:

2018-12-20 14:31:55
Wprowadzanie zmian do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w przypadku zmian danych lub informacji zawartych w rejestrze - podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany  za pośrednictwem, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w terminie do:

2018-12-20 14:30:54
Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych znajduje się na portalu informacyjno-usługowym Emp@tia, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow.

2018-12-19 15:27:07