Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 22/2015

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołów Podlaski, powołania komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu.

2015-03-02 15:21:00
Zarządzenie nr 23 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26.02.2015

Zarządzenie nr 23 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26.02.2015 w sprawie ogłoszenia zamówienia na realizację przez Miasto Sokołów Podlaski zadań własnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2015-03-02 13:02:43
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 19 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-02-20 14:44:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

2015-02-16 15:15:04
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 13 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

2015-02-16 10:27:39