Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/20/2015

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

2015-04-10 10:42:35
Uchwała Nr IV/19/2015

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Szulborskiego na działalność Burmistrza Sokołowa Podlaskiego

2015-04-10 10:39:58
Uchwała Nr IV/18/2015

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

2015-04-10 10:37:46
Uchwała Nr IV/17/2015

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody oraz zmianie Uchwały Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938).

2015-04-10 10:35:36
Uchwała Nr IV/16/2015

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015

2015-04-10 10:31:31
Uchwała Nr IV/15/2015

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski

2015-04-10 10:25:27
Uchwała Nr IV/14/2015

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2015-04-10 10:19:44
Uchwała Nr IV/13/2015

Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy

2015-04-10 10:16:31
Uchwała Nr IV/12/2015

Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2015-04-10 10:12:21
Uchwała Nr IV/11/2015

Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów przez Miasto

2015-04-10 10:09:01