Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2022".

2015-06-01 10:54:45
Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr IV/16/2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.

2015-05-07 11:51:30
Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmian w budżecie miasta w roku 2015

2015-05-07 11:37:19
Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 - 2028

2015-05-07 11:33:15
Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

2015-05-07 11:20:15
Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

2015-05-07 11:18:26