Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski 

 

Prognoza oddzialywania na środowisko Planu gospodarki Niskoemisyjnej

 

Formularz E - karta informacyjna dla:

-    raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-    analiz porealizacyjnych,

-    przeglądów ekologicznych,

-    raportów o bezpieczeństwie,

-    dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

-    informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

-    dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport
o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane
na potrzeby ewidencji odpadów

1

Numer wpisu

1E/15

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko do planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z art.51 ust. 2 ustawy ooś

4

Data sporządzenia dokumentu

1.06.2015

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Miasto Sokołów Podlaski, regon 711582859

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Empirio Robert Golba regon 015303571

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta Sokołów Podlaski, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 41, 25 781 75 54

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie dotyczy

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

-

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-

11.

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Marta Leśniczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Leśniczuk
Czas wytworzenia: 2017-02-13 07:51:08
Czas publikacji: 2017-02-13 07:51:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak