Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/56/2015

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2015-11-10 10:27:22
Uchwała Nr X/55/2015

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2016-2019

2015-11-10 10:22:07
Uchwała Nr X/54/2015

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski

2015-11-10 10:16:55
Uchwała Nr X/53/2015

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2015-11-10 10:10:04
Uchwała Nr X/52/2015

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2015-11-10 10:02:45
Uchwała Nr X/51/2015

Uchwała Nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski

2015-11-10 09:49:20
Uchwała Nr X/50/2015

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta

2015-11-10 09:43:57
Uchwała Nr X/49/2015

Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

2015-11-10 09:41:24
Uchwała Nr X/48/2015

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2015-11-10 09:38:12
Uchwała Nr X/47/2015

Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2015.

2015-11-10 09:34:45