Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/63/2015

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf

2015-12-04 12:22:16
Uchwała Nr XI/62/2015

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - "Park Przemysłowy Sokołów Podlaski".

2015-12-04 12:19:28
Uchwała Nr XI/61/2015

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2015-12-04 12:15:39
Uchwała Nr XI/60/2015

Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2015-12-04 12:12:14
Uchwała Nr XI/59/2015

Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2015-12-04 12:10:01
Uchwała Nr XI/58/2015

Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 - 2028

2015-12-04 12:03:17
Uchwała Nr XI/57/2015

Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta w roku 2015.

2015-12-04 11:50:07