Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 20 stycznia 2016 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

2016-02-13 00:05:32
Zarządzenie Nr 19/2016

Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Celińskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim

2016-02-01 15:31:17
Zarzadzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłosznia o przetargu

2016-01-20 15:49:34
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w prawie ogłoszenia przeatragu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu

2016-01-20 15:46:53
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego nasprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miastab Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu

2016-01-20 15:43:49
Zarzadzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej i zatwierdzenia ogłoszenia o przetargu

2016-01-20 15:30:35
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej własność Miasta Sokołów Podlaski

2016-01-20 15:17:07
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu -działkaNr 3660/3 o pow.1153m2, niezabudowana położona przy ul.Wojska Polskiego.

2016-01-05 15:24:59