Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Si.277.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za I półrocze 2016 roku.

2016-08-30 09:26:25
Uchwala nr Si.6.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2016 r.

Uchwala nr Si.6.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2016 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sokołowa Podlaskiego przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2016-2028

2016-01-18 09:13:08
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2016.

Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2016.

2016-01-18 09:10:00