Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji LTC przy ul. Fabrycznej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-07-11 09:22:48
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji LTC przy ul. Fabrycznej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-07-11 08:50:21
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności działania Zakładu Mleczarskiego "SOKOŁÓW" Sp. z o.o. poprzez powiększenie mocy produkcyjnych konfekcjonowania wyrobów mleczarskich oraz przeprowadzenie modernizacji budynku produkcyjnego na działce nr ew. 224 przy ul. Lipowej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-07-11 08:43:56
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie efektywności działania Zakładu Mleczarskiego "SOKOŁÓW" Sp. z o.o. poprzez powiększenie mocy produkcyjnych konfekcjonowania wyrobów mleczarskich oraz przeprowadzenie modernizacji budynku produkcyjnego na działce nr ew. 224 przy ul. Lipowej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-07-11 08:39:36
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków: magazynowo – spedycyjnego z maszynownią chłodniczą i produkcyjno – magazynowego, będących rozbudową istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3496/1 przy Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-25 10:53:25
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni pasz sypkich i granulowanych na działkach nr ew. 4148, 1872/16 i 1019/4 przy ul. Repkowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-10 12:43:15
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni pasz sypkich i granulowanych na działkach nr ew. 4148, 1872/16 i 1019/4 przy ul. Repkowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-10 12:35:22
Postanowiene o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej na działkach nr ew. 1889/2 i 1277 przy ul. Ks. Bosko 12 w mieście Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

2016-05-10 12:25:05
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków: magazynowo – spedycyjnego z maszynownią chłodniczą i produkcyjno – magazynowego, będących rozbudową istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3496/1 przy Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-10 12:10:00
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie stacji wodociągowej na działkach nr ew. 1889/2 i 1277 przy ul. Ks. Bosko w mieście Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, województwo mazowieckie

2016-04-25 08:43:50