Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/85/2016

Uchwała Nr XV/85/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2016 - 2028

2016-05-05 09:42:05
Uchwała Nr XV/84/2016

Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2016.

2016-05-05 09:38:42
Uchwała Nr XV/83/2016

Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

2016-05-05 09:34:20
Uchwała Nr XV/82/2016

Uchwała Nr XV/82/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

2016-05-05 09:31:32