Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/102/2016

Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

2016-09-28 13:04:41
Uchwała Nr XVIII/101/2016

Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołów Podlaski na okres powyżej 3 lat

2016-09-28 13:02:26
Uchwała Nr XVIII/99/2016

Uchwała Nr XVIII/99/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sokołów Podlaski

2016-09-28 12:59:44
Uchwała Nr XVIII/100/2016

Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaski z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski

2016-09-28 12:57:56
Uchwała Nr XVIII/98/2016

Uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-09-28 12:51:08
Uchwała Nr XVIII/97/2016

Uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski

2016-09-28 12:47:36
Uchwała Nr XVIII/96/2016

Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2016-09-28 12:43:05
Uchwała Nr XVIII/95/2016

Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2016

2016-09-28 12:37:10