Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/108/2016

Uchwała Nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-12-14 14:25:40
Uchwała Nr XIX/107/2016

Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski

2016-11-16 10:18:17
Uchwała Nr XIX/106/2016

Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-11-16 10:15:51
Uchwała Nr XIX/105/2016

Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski

2016-11-16 10:11:26
Uchwała Nr XIX/104/2016

2016-11-16 10:09:16
Uchwała Nr XIX/103/2016

Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2016.

2016-11-16 10:04:20