Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2017 - zaktualizowana

2017-10-19 13:56:47
Uchwała Nr S.131.2017 RIO

Uchwała Nr S.131.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

2017-04-04 09:36:56
Uchwała Nr Sa.111.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r.

Uchwała Nr Sa.111.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: opinii wydanej na wniosek Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

2017-03-14 12:34:21
Uchwała Nr Si.34.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Sokołów Podlaski, określonego w uchwale budżetowej na rok 2017.

2017-01-16 10:24:25
Uchwała Nr Si.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sokołowa Podlaskiego, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2017-2018.

2017-01-16 10:22:38
Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2017-2028

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2017-2028

2017-01-16 10:13:11
Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2017

Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2017

2017-01-16 10:10:30
Uchwała Nr Si.389.2016

Uchwała Nr Si.389.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopdada 2016.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2017-2028.

2016-11-30 13:30:31
Uchwała Nr Si.390.2016

Uchwała Nr Si.390.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sokołów Podlaski na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.

2016-11-30 13:28:56