Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/111/2016

Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2017-01-09 10:45:37
Uchwała Nr XXI/121/2016

Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2017-01-03 15:36:48
Uchwała Nr XXI/120/2016

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2017-01-03 15:32:34
Uchwała Nr XXI/119/2016

Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

2017-01-03 15:26:54
Uchwała Nr XXI/118/2016

Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 dla miasta Sokołów Podlaski"

2017-01-03 15:22:39
Uchwała Nr XXI/117/2016

Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2016 - 2018"

2017-01-03 15:18:14
Uchwała Nr XXI/116/2016

Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok" oraz "Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok".

2017-01-03 15:11:31
Uchwała Nr XXI/115/2016

Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2017

2017-01-03 15:06:34
Uchwała Nr XXI/114/2016

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2017-2028

2017-01-03 14:59:29
Uchwała Nr XXI/113/2016

Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w latach 2017 i 2018

2017-01-03 14:55:28