Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 39/2017

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2017-03-06 11:29:37
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

2017-02-22 09:58:07
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, powołania Komisji Przetargowej, zatwierdzernia regulaminu i ogłoszenia o przetragu -dot. sprzedazy prawa użytkowania wieczystego działki Nr ew.4010/88 o pow.4189m2 położonej przy ul.Kosowskiej w Sokołowie Podlaskim

2017-02-22 09:51:55
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie umorzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski- dotyczy działki Nt 1253/6 w użytkowaniu wieczystym Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim

2017-02-20 11:17:56
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż  działki Nr 3487/85 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-06 10:39:27
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 3487/89 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-06 10:37:17
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 3487/84 o pow.1087m2 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-03 15:48:10
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 3487/86 o pow.804m2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-03 15:44:14
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 3487/87 o pow.828m2 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-03 15:39:41
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 3487/88 o pow.902m2 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-02-03 15:34:38