Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 135/2017

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski - działka Nr 1586/7 o pow.81m2 położona przy ul.Powstańców Wielkopolskich w Sokołowie Podlaskim

2017-08-04 14:41:44
Zarządzenie Nr 134/2017

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

2017-07-27 13:23:40
Zarządzenie Nr 131/2017

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży -działki nr 3487/94, 3487/93, 3487/92, 3487/91, 3487/90 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-24 13:18:35
Zarządzenie Nr 132/2017

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -działki nr 4234/4, 4234/6 przy ul.Bartoszowej

2017-07-21 13:05:45
Zarządzenie Nr 130/2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu - działka nr 3487/87 o pow.828m2 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-21 12:58:36
Zarządzenie Nr 129/2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu - działka nr 3487/86 o pow.804m2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-21 12:54:48
Zarządzenie Nr 128/2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu -działka Nr 3487/85 o pow.816m2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-21 12:44:23
Zarządzenie Nr 127/2017

Zarządze nie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia  o przetargu - działka nr 3487/82 o pow.1063m2

2017-07-21 12:41:28
Zarządzenie Nr 126/2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu - działka nr 3487/89 o pow.903m2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-21 12:37:42
Zarządzenie Nr 125/2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołąnia Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu -działka nr 3487/88 o pow.902m2 przy ul.Żołnierzy Niezłomnych

2017-07-21 12:34:04