Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu instalacji do odzysku odpadów na terenie zakładu przy ul. Węgrowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim

2018-04-16 15:36:59
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu instalacji do odzysku odpadów na terenie zakładu przy ul. Węgrowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim

2018-04-16 15:31:48
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obiektami towarzyszącymi: wiatą nad dystrybutorami, pawilonem stacji paliw, myjnią ręczną i automatyczną pojazdów oraz okręgową stacją kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym na działce nr ew. 1208 przy ul. Repkowskiej w Sokołowie Podlaskim”

2018-04-16 15:11:35
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obiektami towarzyszącymi: wiatą nad dystrybutorami, pawilonem stacji paliw, myjnią ręczną i automatyczną pojazdów oraz okręgową stacją kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym na działce nr ew. 1208 przy ul. Repkowskiej w Sokołowie Podlaskim”

2018-04-16 15:06:35
Postanowienie o przekazaniu wg kompetencji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu studni zastępczej nr 6a oraz likwidacji studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Miasta Sokołów Podlaski na działce nr ew. 1578/16 przy ul. Powstańców Wielkopolskich”

2018-04-16 12:20:21
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu studni zastępczej nr 6a oraz likwidacji studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Miasta Sokołów Podlaski na działce nr ew. 1578/16 przy ul. Powstańców Wielkopolskich”

2018-04-16 12:01:33
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika podziemnego na paliwo ciekłe na terenie stacji paliw na działce nr ew. 32/7 przy ul. Węgrowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2018-04-16 11:50:10
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika podziemnego na paliwo ciekłe na terenie stacji paliw na działce nr ew. 32/7 przy ul. Węgrowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim

2018-04-16 11:48:46
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika podziemnego na paliwo ciekłe na terenie stacji paliw na działce nr ew. 32/7 przy ul. Węgrowskiej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim

2018-04-16 11:43:55
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa kazeiny i mleka POLSERO Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. Nr ew. 13, 14/2, 14/3, 15/1 ul. Lipowa 103, 08-300 Sokołów Podlaski o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną przewidziana na działce nr ew. 17/3 w mieście Sokołów Podlaski”

2018-04-16 11:32:20