Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała XXV/143/2017

Uchwała XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2017-07-18 10:12:34
Uchwała Nr XXV/139/2017

Uchwała Nr XXV/139/2017r. Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski

2017-07-17 14:05:31
Uchwała Nr XXV/140/2017

Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-07-10 11:09:30
Uchwała Nr XXV/149/2017

Uchwała Nr XXV/149/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

2017-07-04 15:05:01
Uchwała Nr XXV/148/2017

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołów Podlaski na okres powyżej 3 lat

2017-07-04 15:03:31
Uchwała Nr XXV/147/2017

Uchwała Nr XXV/147/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne

2017-07-04 15:01:05
Uchwała Nr XXV/146/2017

Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aportu rzeczowego przez Miasto Sokołów Podlaski

2017-07-04 14:59:37
Uchwała Nr XXV/145/2017

Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski

2017-07-04 14:57:40
Uchwała Nr XXV/144/2017

Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2017-07-04 14:51:20
Uchwała Nr XXV/142/2017

Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski

2017-07-04 14:45:01