Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 46/2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 13 marca 2018r w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski

2018-06-07 13:53:44
Zarządzenie Nr 50/2018

Zarządzenie w sprawie wypłacenia odszkodowania za nieruchomość- działkę gruntu Nr ew.1579/14 o pow.215m2, stanowiącą część drogi publicznej, która przeszła na własność Miasta Sokołów Podlaski na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim Nr G.6011-1/81/93 z dnia 30.06.1993r

2018-03-19 12:29:48
Zarządzenie Nr 49/2018

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski dot. sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu prawa własności działki Nr 16/34 położonej przy ul.Tartacznej w Sokołowie Podlaskim

2018-03-15 15:28:38
Zarządzenie Nr45/2018

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży-dot sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek Nr 4010/88, 4010/89, 4010/100, 4010/101, 4010/102, 4010/103, 4010/104 położonych przy ul.Kosowskiej w Sokołowie Podlaskim

2018-03-15 15:26:56
Zarządzenie Nr 41/2018

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -dot działki Nr 381/10 o pow.52m2

2018-03-12 08:56:15
Zarządzenie Nr 40/2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2018-03-05 15:29:57