Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 89/2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 5 czerwca 2018r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkanego będącego własnością Miasta Sokołowa Podlaskiego, położonego w Sokołowie Podlaskim przy ul. 8 Sierpnia 1C m 18

2018-10-10 13:45:57
Zarządzenie Nr 91/2018

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Sokołó Podlaski z dnia 6 czerwca 2018r w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Spokołów Podlaski

2018-10-10 13:40:12
Zarządzenie Nr 94/2018

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie przenaczenia nieuchomości do sprzedaży i ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-10-10 13:36:33
Zarządzenie nr 102/2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 czerwca 2018r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Miasta Sokołowa Podlaskiego, połozonego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wyspiańskiego 4 m 55.

2018-10-10 13:32:04
Zarządzenie nr 101/2018

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-10-10 13:26:32
Zarządzenie Nr 93/2018

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Sokołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - dot. skrócenia do dnia 26.01.2071r okresu użytkowania wieczystego działki Nr ew.4137 położonej przy ul.Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim

2018-06-18 11:50:18
Zarządzenie Nr 88/2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Polnej 8 w Sokołowie Podlaskim.

2018-06-08 08:43:25