Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/175/2018

Uchwała Nr XXX/175/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2018-05-17 10:54:28
Uchwała Nr XXX/177/2018

Uchwała Nr XXX/177/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2018-04-16 13:18:32
Uchwała Nr XXX/183/2018

Uchwała Nr XXX/183/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2018".

2018-04-16 13:08:25
Uchwała Nr XXX/174/2018

Uchwała Nr XXX/174/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2018-04-16 13:06:43
Uchwała Nr XXX/185/2018

Uchwała Nr XXX/185/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-03-21 11:22:10
Uchwała Nr XXX/184/2018

Uchwała Nr XXX/184/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do organu stanowiącego Miasta

2018-03-21 11:18:53
Uchwała Nr XXX/182/2018

Uchwała Nr XXX/182/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2018-03-21 11:09:31
Uchwała Nr XXX/181/2018

Uchwała Nr XXX/181/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.

2018-03-21 11:07:14
Uchwała Nr XXX/180/2018

Uchwała Nr XXX/180/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów Podlaski

2018-03-21 11:04:43
Uchwała Nr XXX/179/2018

Uchwała Nr XXX/179/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

2018-03-21 11:01:40