Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/203/2018

Uchwała Nr XXXIII/203/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski

2018-09-26 10:51:14
Uchwała Nr XXXIII/202/2018

Uchwała Nr XXXIII/202/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu i udzielenia bonifikaty od należnej ceny

2018-09-26 10:49:05
Uchwała Nr XXXIII/201/2018

Uchwała Nr XXXIII/201/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.

2018-09-26 10:46:47
Uchwała Nr XXXIII/200/2018

Uchwała Nr XXXIII/200/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2018-09-26 10:45:14
Uchwała Nr XXXIII/199/2018

Uchwała Nr XXXIII/199/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza

2018-09-26 10:42:32
Uchwała Nr XXXIII/198/2018

Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018 - 2033

2018-09-26 10:40:06
Uchwała Nr XXXIII/197/2018

Uchwała Nr XXXIII/197/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2018.

2018-09-26 10:33:41