Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/209/2018

Uchwała Nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski

2018-11-19 10:37:56
Uchwała Nr XXXIV/205/2018

Uchwała Nr XXXIV/205/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski

2018-11-19 10:03:32
Uchwała Nr XXXIV/211/2018

Uchwała Nr XXXIV/211/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2018-10-19 10:41:37
Uchwała Nr XXXIV/210/2018

Uchwała Nr XXXIV/210/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

2018-10-19 10:37:43
Uchwała Nr XXXIV/208/2018

Uchwała Nr XXXIV/208/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim imienia "Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego"

2018-10-19 10:33:19
Uchwała Nr XXXIV/207/2018

Uchwała Nr XXXIV/207/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski

2018-10-19 10:30:22
Uchwała Nr XXXIV/206/2018

Uchwała Nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości

2018-10-19 10:28:22
Uchwała Nr XXXIV/204/2018

Uchwała Nr XXXIV/204/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2018

2018-10-19 10:20:30