Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/10/2018

Uchwała Nr IV/10/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 - 2033.

2019-01-28 14:01:44
Uchwała Nr IV/17/2018

Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

2019-01-14 09:33:52
Uchwała Nr IV/16/2018

Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

2019-01-14 09:31:56
Uchwała Nr IV/15/2018

Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 - 2024"

2019-01-14 09:28:49
Uchwała Nr IV/14/2018

Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026"

2019-01-14 09:24:27
Uchwała Nr IV/13/2018

Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2019r.

2019-01-14 09:21:31
Uchwała Nr IV/12/2018

Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok" oraz "Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok".

2019-01-14 09:16:58
Uchwała Nr IV/11/2018

Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2019.

2019-01-14 09:06:26
Uchwała Nr IV/9/2018

Uchwała Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2018.

2019-01-14 09:06:04