Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim w zakresie budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z drenażem i nawodnieniem, częściowej przebudowy dojazdu do boiska oraz budowy monitoringu wizyjnego

2018-12-05 11:30:25
Konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości alejek i placów miejskich na terenie miasta Sokołów Podlaski w latach 2019 - 2020

2018-11-30 11:46:59
Przebudowa oświetlenia ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach zadania "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"

2018-09-25 11:55:49
Wykonanie obowiazków inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski

2018-04-24 11:01:34
Wykonanie obowiazków inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski

2018-04-10 11:04:06
Informacja Burmistrza miasta o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Sokołów Podlaski w roku budżetowym 2018

2018-01-17 15:41:58
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy BARTOSZOWEJ na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy miasta w Sokołowie Podlaskim

2017-07-18 10:28:23
Plan zamówień publicznych

2017-01-20 15:24:10
Przebudowa i remont wschodniej części budynku dawnego magazynu technicznego zlokalizowanego w Parku Przemysłowym Sokołów Podlaski przy ulicy Fabrycznej

2017-01-12 10:26:28
Konserwacja terenów zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości ulic i placów miejskich i powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski w latach 2017 - 2018

2016-12-20 09:47:37