Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap: remont i przebudowa budynków ozn. I b c oraz I h i wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

2018-10-17 11:31:20
Remont kotłowni w budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

2018-10-11 13:15:07
Przebudowa oświetlenia ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach zadania "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"

2018-09-25 11:55:49
Wykonanie obowiazków inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski

2018-04-24 11:01:34
Wykonanie obowiazków inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski

2018-04-10 11:04:06
Informacja Burmistrza miasta o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Sokołów Podlaski w roku budżetowym 2018

2018-01-17 15:41:58
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy BARTOSZOWEJ na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy miasta w Sokołowie Podlaskim

2017-07-18 10:28:23
Plan zamówień publicznych

2017-01-20 15:24:10
Przebudowa i remont wschodniej części budynku dawnego magazynu technicznego zlokalizowanego w Parku Przemysłowym Sokołów Podlaski przy ulicy Fabrycznej

2017-01-12 10:26:28
Konserwacja terenów zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości ulic i placów miejskich i powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski w latach 2017 - 2018

2016-12-20 09:47:37