Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa przyłączy teletechnicznych do budynków użyteczności publicznej oraz punktów kamerowych monitoringu wizyjnego wraz z zasilaniem na terenie miasta Sokołów Podlaski

2017-09-20 13:35:38
Budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego w ulicach: SZKOLNA, JAŚMINOWA, FABRYCZNA, LETNIA, SPACEROWA PROJEKTOWANA od ul. Piłsudskiego, droga przy torach, PARKOWA w Sokołowie Podlaskim

2017-09-20 11:56:26
Dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem Miasta Sokołów Podlaski

2017-09-19 13:21:33
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Sokołów Podlaski

2017-09-19 11:55:30
Budowa sieci uzbrojenia terenu w ulicy Św. Franciszka i Zaułek w Sokołowie Podlaskim

2017-09-11 12:32:14
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy BARTOSZOWEJ na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy miasta w Sokołowie Podlaskim

2017-07-18 10:28:23
Plan zamówień publicznych

2017-01-20 15:24:10
Przebudowa i remont wschodniej części budynku dawnego magazynu technicznego zlokalizowanego w Parku Przemysłowym Sokołów Podlaski przy ulicy Fabrycznej

2017-01-12 10:26:28
Konserwacja terenów zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości ulic i placów miejskich i powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski w latach 2017 - 2018

2016-12-20 09:47:37
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w Sokołowie Podlaskim w sezonie zimowym 2016/2017

2016-10-24 15:41:45