Uchwała Nr IV/11/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2007 

 

 

Uchwała budżetowa 2007

Plan dochodów - na 2007 rok w zakresie dochodów budżetu państwa

Załącznik nr 1: Plan Dochodów Miasta na rok 2007

Załącznik nr 1a: Plan Dochodów Miasta na rok 2007 według źródeł dochodów

Załącznik nr 2: Plan wydatków na 2007 rok; Załącznik nr 2a: Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów

Załącznik nr 3: Plan dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie umów

Załącznik nr 4: Plan wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik nr 5: Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2007 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Załącznik nr 6: Prognoza długu miasta Sokołowa Podlaskiego na 31.12.2007 r. i lata następne

Załącznik nr 7: Gospodarka pozabudżetowa miasta w 2007r.

Załącznik nr 8: Samorządowe instytucje kultury

Załącznik nr 9: Kwoty i zakres dotacji określonych w planie wydatków miasta Sokołów Podlaski na rok 2008 dla jednostek organizacyjnych miasta, niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych; Załącznik nr 9a: Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - realizujących zadania publiczne

Załącznik nr 10: Zadania inwestycyjne na rok 2007

Załącznik nr 11: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Załącznik nr 12: Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Sokołowie Podlaskim - 2007 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Sokołowa Podlaskiego (stan na dzień 31.12.2006r)  


Liczba odwiedzin : 3054
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2007-02-19 14:22:48
Czas publikacji: 2007-02-19 14:22:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak