Uchwała Nr XLIII/255/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski 


Liczba odwiedzin : 1673
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Leśniczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Leśniczuk
Czas wytworzenia: 2007-07-26 10:39:18
Czas publikacji: 2007-07-26 10:39:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak