Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie zmian w uchwale określającej składy osobowo-ilościowe Komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenie Przewodniczących Komisji

2007-04-10 11:17:47
Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą \"Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza\"

2007-04-10 11:14:53
Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków

2007-04-10 11:11:34
Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

2007-04-10 11:07:21
Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych usług

2007-04-10 10:59:09
Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację

2007-04-10 10:55:01
Uchwała Nr V/ 25/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

2007-04-10 10:52:29
Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2007

2007-04-10 10:48:46
Uchwała Nr V/23/2007 w sprawie budowy pomnika

2007-04-10 10:44:33
Uchwała Nr V/22/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

2007-04-10 10:27:39