Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych "Programu Ochrony Środowiskadla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026"

2019-01-17 13:43:54
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 - 2024”

2018-11-30 12:48:50
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”

2018-11-30 12:39:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków: magazynowo – spedycyjnego z maszynownią chłodniczą i produkcyjno – magazynowego, będących rozbudową istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3496/1 przy Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-25 10:18:36
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków: magazynowo – spedycyjnego z maszynownią chłodniczą i produkcyjno – magazynowego, będących rozbudową istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3496/1 przy Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-10 11:58:00
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla „Budowy dwóch budynków: magazynowo – spedycyjnego z maszynownią chłodniczą i produkcyjno – magazynowego, będących rozbudową istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3496/1 przy Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-05-10 11:48:59
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na działce nr ew. 3843 przy ul. Fabrycznej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim"

2016-04-22 15:07:40
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na działce nr ew. 3843 przy ul. Fabrycznej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim"

2016-04-22 15:06:29
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Budowa punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na działce nr ew. 3843 przy ul. Fabrycznej w mieście Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim"

2016-04-22 15:02:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środoiwksowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i wymiana sieci ciepłowniczych na terenie miasta Sokołów Podlaski, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim”

2016-04-22 14:59:25