Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa budynku produkcyjno – magazynowego (wydział plasterkowania wędlin) w istniejącym zakładzie przetwórstwa mięsnego przy Al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim"

2011-01-11 12:52:29
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa naziemnej stacji LPG wyposażonej w zbiorniki naziemne na gaz płynny o poj.do 10 m3 na terenie istniejącej stacji paliw zakładu PKS SOKOŁÓW S.A w Sokołowie Podlaskim"

2010-10-07 15:52:16
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ulicy Zacisze i ulic projektowanych wraz z budową odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Sokołowie Podlaskim

2010-09-28 12:34:05
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbiórka , po odłączeniu od sieci, napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110kV relacji Sokołów Podlaski – Siedlce”

2010-09-28 12:29:24
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zbiornika podziemnego do magazynowania oleju napędowego o poj. 40 m3 na istniejącej stacji paliw przy Al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim

2010-09-28 12:24:31
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku warsztatowo – magazynowego przy ul. Ząbkowskiej w mieście Sokołów Podlaski”

2010-09-28 12:21:50
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Bulwar w mieście Sokołów Podlaski

2010-09-28 12:16:19
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku handlowo – usługowo - biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 32/8 przy ul. Węgrowskiej w Sokołowie Podlaskim

2010-09-27 16:22:34
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem stacji paliw z pokojami hotelowymi, wiaty nad dystrybutorami wraz z całą infrastrukturą przy ul. Kosowskiej i Szkolnej

2010-09-27 16:20:02
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa stacji skraplania amoniaku na terenie działki nr ew. 3496/1 przy ul. Al. 550-lecia w mieście Sokołów Podlaski

2010-09-27 16:17:33