Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Budowa ulicy Zacisze i ulic projektowanych wraz z budową odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego"

2010-10-14 10:02:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku handlowo – usługowo - biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Węgrowskiej w Sokołowie Podlaskim"

2010-10-11 10:18:34
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa zbiornika podziemnego do magazynowania oleju napędowego o poj. 40 m3 na istniejącej stacji paliw przy Al. 550-lecia"

2010-10-07 16:01:22
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Bulwar w Sokołowie Podlaskim

2010-09-29 11:17:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa stacji skraplania amoniaku przy ul. Al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim

2010-09-29 11:15:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na stację obsługi pojazdów przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim

2010-09-29 11:10:32
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbiórka, po odłączeniu od sieci, napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110kV relacji Sokołów Podlaski – Siedlce”

2010-09-29 10:53:30
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku warsztatowo – magazynowego przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim"

2010-09-29 10:45:30
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Bulwar w Sokołowie Podlaskim

2010-09-29 10:43:27
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa budynku handlowo –usługowo - biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Węgrowskiej w Sokołowie Podlaskim

2010-09-29 10:41:18