Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla \"Budowy wydzielonej, zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych oraz przebudową maszynowni WKF na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim\"

2013-09-04 13:06:41
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa wytwórni betonu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 32/12 przy ul. Fabrycznej\"

2011-10-26 15:46:22
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa instalacji zbiornikowej gazu płyn. ze stacją odparowania gazu oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na kotłownię na dz. nr ew. 3496/1przy Al.550-lecia

2011-10-26 15:43:31
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków na warsztat samochodowy wraz z rozbudową części warsztatu samochodowego na dz.nr ew. 1816/3 przy ul. K. Romanowskiego\"

2011-10-26 15:33:08
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wiaty i montażu lakierni elementów samochodowych na działce nr ew. 1816/2 przy ul. K. Romanowskiego\"

2011-10-26 14:12:18
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty na lakiernię samochodową na terenie istniejącego warsztatu samochodowego na działce nr ew. 1816/3 przy ul. K.Romanowskiego\"

2011-10-26 14:10:11