Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla \"Budowy wydzielonej, zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych oraz przebudową maszynowni WKF na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków \"

2013-09-04 13:10:44
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla \"Budowy wydzielonej, zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych oraz przebudową maszynowni WKF na terenie Miejskiej Oczysczalni Ścieków

2013-09-04 13:09:14
Postanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływnaia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 32/12 przy ul. Fabrycznej w Sokołowie Podlaskim

2011-11-03 11:35:30
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n.Zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty na lakiernię samochodową przy ul. K.Romanowskiego

2011-11-03 11:16:32
Postanowienie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze stacją odparowania gazu i zmiana sposobu użyt. części pomieszczeń na kotłownię przyAl. 550-lecia

2011-11-02 15:28:05
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków na warsztat samoch. wraz z rozbudową cz.warsztatu na dz.nr ew.1816/3 przy ul.Romanowskiego

2011-11-02 15:18:14
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa wiaty i montaż lakierni elementów samochodowych na działce nr ew. 1816/2 przy ul. K. Romanowskiego 19 w Sokołowie Podlaskim

2011-11-02 15:09:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie stacji paliw przy zbiegu ul. Kosowskiej i Szkolnej w mieście Sokołów Podlaski\"

2011-04-28 15:52:01