Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 5 z dnia 03 stycznia 2012 rokuw sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w realizowanych z budżetu Miasta Sokołów Podlaski i w Urzędzie Miasta w

2012-06-27 13:04:42
Zarządzenie Burmistzra Nr 4/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miasto Sokołów Podlaski, powołania i trybu pracy komisji przetargowej do zamówień powyżej 14 000 Euro

2012-06-27 13:00:29
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2012-02-10 15:51:01
Zarz ądzenie nr 15/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołowa Podlaskiego, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu

2012-02-10 15:19:18
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2012-2014

2012-02-10 14:27:24
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

2012-01-16 13:57:28
Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012

2012-01-03 13:38:24